UAB „Butina“ vykdo ES paramos projektą „UAB „Butina“ energetinio efektyvumo įvertinimas“, skirtą didinti energijos vartojimo efektyvumą.

 

Projekto finansavimas: parama skirta pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Auditas pramonei LT“. Projekto Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-02-0004, bendras projekto biudžetas – 4500 Eur, ES fondų investicijų parama sudaro 2700 Eur.

Projekto tikslas: patikrinti inžinerines sistemas bei įrangą, nustatyti jų veiksmingumą, atnaujinti jas ir modernizuoti, taip sumažinant energijos vartojimo sąnaudas.

Atlikusi technologinį auditą, įmonė tikisi efektyvesnio resursų panaudojimo, leidžiančio sumažinti energijos suvartojimą gamybos procese bei prisidėti prie šiltnamio efekto mažinimo ir aplinkosaugos tikslų.

 

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo